100×Independence Głos młodej generacji

Projekt, rozpoczęty w październiku 2017, zakończy się w listopadzie 2018. Rezultaty warsztatów przeprowadzonych w uczestniczących w nim uczelniach pokazane zostaną w wilanowskim Muzeum Plakatu w ramach wystawy – 100 x Independence. Ten głos młodej generacji obejmuje sto autorskich wypowiedzi. Pojawią się tu zarówno tradycyjne plakaty jak i multimedialne i interaktywne formy.

Komunikatom wizualnym towarzyszą eseje mentorów kształtujących programy komunikacji wizualnej i multimedialnej. Ich wypowiedzi przekładają się często na postawy projektantów i nadają ton współczesnej edukacji w zakresie  projektowania. Ta polifoniczna wypowiedź zapisana została w towarzyszącym wystawie wydawnictwie: “100 x Independence” i jest na bieżąco archiwizowana na stronie 100 × Independence.

Kuratorkami projektu są Marjatta Itkonen i Ewa Satalecka. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Eberta i EUNIC – Warsaw.

Od października 2017, do października 2018 w PJATK odbywają się otwarte spotkania z intelektualistami i twórcami biorącymi udział w tym projekcie.

  • 29.03.2019, o 19.00, zapraszamy do Muzeum Plakatu w Wilanowie na otwarcie wystawy 100 x Independence. Wystawę można będzie oglądać od 29 marca do 13 maja 2018.
  • 06.03.2018, o 17.30 zapraszamy do PJATK przy Koszykowej 86 w Warszawie, na wykład otwarty jednego z najbardziej wpływowych badaczy i krytyków współczesnego dizajnu: Stevena HelleraDesign Expert / Design Fun; 
  • 13.03.2018o 18.30 zapraszamy do Muzeum Historii Żydów Galicja w Krakowie, przy ul. Dajwór 18, na kolejną edycję wystawy Women’s Rights are Human Rights i spotkanie z projektantką, wykładowczynią i kuratorką, Elizabeth Resnick,
  • 15.03.2018, o 17.30 Elizabeth Resnick wygłosi w PJATK, przy Koszykowej 86, w Warszawie, otwarty wykład pt. An independent Life in Design, w którym opowie o projektowaniu i swoich działaniach na rzecz praw obywatelskich i praw człowieka.