Dlaczego bociany uciekają z Polski?

bociany-uciekaja-olej-wielkopolski

Producent Oleju Wielkopolskiego na początku 2018 roku otrzymał certyfikat ISCC potwierdzający zaangażowanie firmy w ochronę środowiska i dbałość o zrównoważony rozwój. Deklarując ekologiczną odpowiedzialność producent podjął decyzję o rozpoczęciu projektu o nazwie Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim. Akcja ta ma skupiać się na współpracy i wsparciu inicjatyw, które mają na celu wzrost liczebności gatunku Bociana Białego w Polsce, ochronę jego żerowisk, a także działania badawczo-edukacyjne, które pozwolą lepiej rozpoznać zwyczaje tego gatunku.

Zatrważające statystyki

W Polsce gnieździ się jedna z największych populacji Bociana Białego na świecie. Spędzają one w naszym kraju około 5 miesięcy, przylatując do nas na przełomie marca i kwietnia. Odlatują pod koniec sierpnia. Bocian Biały na swoje siedliska i żerowiska wybiera tereny położone pośród łąk, pól uprawnych i płytkich mokradeł. Unika terenów silnie zakrzewionych i lasów. Idealne miejsca stanowią dla niego ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska. Niestety, takich terenów w Polsce jest co raz mniej, co wiąże się bezpośrednio z działalnością człowieka.

Spadek liczebności Bociana Białego na wybranych terenach Polski wiąże się z osuszaniem bagien, regulacją rzek, przekształceniem łąk w uprawy, intensywnym rolnictwem, czy usuwaniem miedz. Działania te przyczyniają się do zmniejszania powierzchni bocianich żerowisk i zmniejszania się populacji tego gatunku.

Zatrzymaj Bociana Olej Wielkopolski
fot. materiały prasowe

Zatrzymaj Bociana w Polsce

Przykładem tego typu inicjatyw jest działalność Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) oraz projekt Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski. Obejmuje on 10 obszarów Natura 2000, które położone są na terenie 4 województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego. Zaangażowanie i kompetencje PTOP zadecydowały o tym, że producent Oleju Wielkopolskiego wybrał Towarzystwo jako głównego partnera merytorycznego projektu Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim.

W ramach współpracy Oleju Wielkopolskiego z PTOP odtwarzane są żerowiska Bociana Białego na działkach należących do Towarzystwa w dolinie rzeki Narew, w okolicy miejscowości Kaczały. W tym rejonie gnieździ się kilkanaście par Bocianów Białych. Jest to 15 hektarów częściowo zakrzaczonych łąk, które dotychczas zarośnięte były trzciną i turzycami. Dzięki zaangażowaniu producenta Oleju Wielkopolskiego w lipcu i sierpniu tego roku na terenach tych było prowadzone wykoszenie trzciny oraz wycięcie krzewów. W efekcie przyniosło to odtworzenie żerowiska Bocianów Białych.

Zatrzymaj Bociana Olej Wielkopolski
fot. materiały prasowe

Kolejnym działaniem, które wspiera Olej Wielkopolski w ramach współpracy z PTOP jest zabezpieczanie konfliktowych i zagrożonych gniazd tego gatunku. Producent Oleju Wielkopolskiego w ramach projektu Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim wspiera zabezpieczenie 400 gniazd.

Badania pomogą w ochronie gatunku

W ramach realizowanego projektu producent Oleju Wielkopolskiego uznał za niezwykle istotne badania, które mogą w przyszłości pomóc chronić ten gatunek w naszym kraju. Z tego względu PTOP otrzymało od Oleju Wielkopolskiego wsparcie w zakresie działalności badawczej. W ramach akcji Zatrzymaj bociana z Wielkopolskim zostanie sfinansowana analiza badań żerowisk, które pozwolą dowiedzieć się jakie tereny, bociany najbardziej preferują jako żerowiska. Drugim, które uzyskało wsparcie jest badanie nad żerowaniem bocianów samotnie i w obecności zwierząt gospodarkach – hipoteza zakłada, że liczba upolowanych zdobyczy, która przekłada się na lepszy sukces lęgowy, zależy od zdolności łowieckich bocianów, a te rozwijają się lepiej przy zwierzętach gospodarskich.

Ochrona żerowisk bocianich gwarantuje ich występowanie na danym terenie. Niestety, jest procesem bardzo żmudnym, wymagającym systematyczności i zrozumienia człowieka dla ładu natury. Co więcej, chęci jego poszanowania. Edukacja w zakresie ochrony tych symbolicznie polskich ptaków leży w interesie nas wszystkich. Pamiętajmy o tym, gdy przy kolejnym spacerze za miastem będziemy obserwować żerujące bociany na polu czy łące. W sierpniu podglądać je na słynnych sejmikach tworzonych przed odlotem na zimowiska w Afryce.

Redakcja