Jassmine

Jassmine, to nowe miejsce na mapie Warszawy, zlokalizowane dwa piętra poniżej skrzyżowania Koszykowej z Wilczą i jednego z najbardziej ekskluzywnych, stołecznych hoteli – Nobu Warsaw.

Klub uosabia historię gatunku balansującego na granicy elegancji i swobody, koncentracji i żywiołu, oraz refleksji i ekstatycznej zabawy.

Jassmine jest pomostem między salonowym wizerunkiem jazzu, dancingowymi korzeniami tego gatunku, a zaangażowaniem jakie wybuchło w latach 60. XX wieku i oddolną kreatywnością, obserwowaną współcześnie.