Warsaw Gallery Weekend 2020

10. jubileuszowa edycja Warsaw Gallery Weekend – największego cyklicznego przeglądu nowej sztuki w Polsce – odbędzie się w dniach 1-4 października. Weźmie w nim udział 29 galerii z Warszawy, Łodzi, Poznania, Gliwic i Katowic. 

Jak co roku galerie specjalizujące się w sztuce nowoczesnej i współczesnej zapraszają na weekend wspólnych wernisaży. Mając na uwadze obszerny program wystaw oraz wyjątkową sytuację związaną z pandemią, tegoroczna edycja Warsaw Gallery Weekend potrwa aż cztery dni, tak aby zapewnić publiczności większy komfort i bezpieczeństwo zwiedzania. Po raz kolejny podczas WGW przyznana zostanie również Nagroda Fundacji Sztuki Polskiej ING. Znamy już pełną listę galerii uczestniczących w tegorocznym Warsaw Gallery Weekend. Rada programowa wydarzenia wyłoniła grono 30 galerii, które zaproszone zostały do udziału. 

W 2020 roku będą to: Biuro Wystaw, BWA Warszawa, Dawid Radziszewski, ESTA, Fundacja Galerii Foksal, Fundacja Profile, Galeria m², HOS gallery, Instytut Fotografii Fort, Jednostka, Le Guern, LETO, lokal_30, Monopol, Naga, Olszewski Gallery, Piktogram, Pola Magnetyczne, Polana Institute, Propaganda, Raster, Rodriguez, Serce Człowieka, Stereo, Szara, Szydłowski, WY, Wizytująca, Wschód. 

Warsaw Gallery Weekend 2020 będzie inny niż dotychczasowe. 10. edycja zastaje nas w nowej rzeczywistości, zmienionej pandemią, która wyjątkowo dotkliwie dotknęła środowisko galerii sztuki. Wychodząc naprzeciw doraźnym potrzebom galerzystów, zarząd WGW podjął decyzję o zwolnieniu galerii z opłat za uczestnictwo w tegorocznej edycji. Jest  to możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Specyfika galeryjnego rynku sztuki jest całkowicie różna od rynku aukcyjnego. To rozróżnienie jest fundamentalne dla zrozumienia pozycji galerii jako pośrednika między artystami a instytucjami sztuki, obiegiem kolekcjonerskim i publicznością. Galerie współpracują na co dzień z artystami, promując i reprezentując ich twórczość poprzez produkcję nowych prac, wystawy, udział w targach sztuki, wymiany z galeriami na całym świecie. Ich kulturotwórcza działalność dynamizuje artystyczne życie miasta. Galerie wprowadzają do obiegu nowych artystów i inwestują swoje środki w rozwój ich karier. Te zawodowe relacje przekładają się na ekonomiczne – spadek obrotów galerii automatycznie pogarsza sytuację materialną artystów. W sytuacjach kryzysowych, takich jak obecna, to właśnie pierwotny rynek młodej sztuki najboleśniej odczuwa załamanie koniunktury –  w przeciwieństwie do rynku aukcyjnego, na którym inwestorzy szukają bezpiecznej lokaty w dzieła uznanych klasyków.

Podczas gdy za granicą uruchomione zostały różne programy pomocowe dla artystów i galerii sztuki współczesnej, w Warszawie galerie, które wynajmują lokale od miasta, mogły liczyć na niewielkie obniżki czynszu. W środowisku artystycznym dominuje atmosfera niepewności i obaw w związku z przewidywanym, długofalowym załamaniem ekonomicznym. Te obawy są tym bardziej uzasadnione, że w Polsce – inaczej niż w wielu krajach europejskich – brak jest systemowych rozwiązań wspierających międzynarodową promocję polskiej sztuki, a doraźne programy pomocowe mają charakter symboliczny lub pomijają rynek galerii prywatnych.

W tej sytuacji Warsaw Gallery Weekend podejmuje rozmowy i starania o stworzenie długofalowych mechanizmów wsparcia rynku galeryjnego i środowiska artystów współczesnych. Nasze postulaty to przede wszystkim: 

  • uruchomienie przez MKiDN dodatkowych programów zakupowych sztuki współczesnej dla krajowych instytucji i muzeów; 
  • stworzenie stałego programu wsparcia finansowego na rzecz udziału prywatnych galerii w targach sztuki i innych, międzynarodowych projektach wystawienniczych; 
  • udostępnienie miejskich rezerw lokalowych na potrzeby artystów (pracownie) i galerii, na preferencyjnych warunkach.

Bezpośrednim skutkiem pandemii było odwołanie wielu międzynarodowych targów sztuki targowych i wymian artystycznych. Za granicą odwołane lub przełożone na jesień zostały najważniejsze targi sztuki, w których regularnie biorą udział polskie galerie: Art Brussels, Frieze New York, Art Basel i LISTE w Bazylei. W Warszawie nie odbyła się planowana na początek kwietnia, trzecia edycja projektu Friend of a Friend, w którym wybrane warszawskie galerie goszczą u siebie galerie z różnych stron świata. Dla polskich galerii, które od dwóch dekad uczestniczą aktywnie w obiegu międzynarodowym i dużą część swoich obrotów wypracowują za granicą oznacza to gwałtowne i być może długotrwałe, odcięcie od ważnego źródła przychodów. Organizowane spontanicznie wirtualne wersje targów sztuki nie cieszą się wśród kupujących sztukę takim powodzeniem jak tradycyjne formy akwizycji. 

Według raportu opracowanego pod koniec kwietnia przez branżowy magazyn „The Art Newspaper” galerie przewidują, że spadek obrotów w związku z pandemią może sięgnąć poziomu nawet 70%, a jedna trzecia z galerii obawia się bankructwa. Według danych zebranych wśród galerii uczestniczących co roku w Warsaw Gallery Weekend, średnie obroty w marcu i kwietniu w porównaniu ze styczniem i lutym br. były niższe aż o 80%. Spowodowane było to przymusowym zamknięciem galerii na prawie dwa miesiące oraz wstrzymywaniem się kolekcjonerów z podejmowaniem decyzji o zakupach. Wiele przygotowanych i wyprodukowanych wystaw nie mogło się odbyć, a środki zainwestowane w ich realizację przepadły, podobnie jak koszty logistyczne i organizacyjne poniesione z góry w związku z planowanym uczestnictwem w międzynarodowych wydarzeniach. 

Przekazujemy informację na temat dotychczasowych skutków pandemii w środowisku galerii sztuki współczesnej, z nadzieją na zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w publiczną debatę na temat systemowej poprawy sytuacji galerii sztuki. Mamy tu na uwadze nie tylko ich kulturotwórczą rolę ale również fakt, że ich działalność stanowi źródło utrzymania wielu artystek i artystów.