Tadeusz Rolke

"Staram otaczać się pięknem i fotografuję piękno"