Wileńska wystawa Instytutu Ubioru łódzkiej ASP

W Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych trwa międzynarodowa wystawa poświęcona modzie. Jej częścią jest „Extract” – prezentacja premierowych projektów wykładowców Instytutu Ubioru. To pierwsza taka wystawa w historii Instytutu, na której wspólnie prezentują swoje prace pedagodzy związani z najstarszym i najbardziej uznanym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym zajmującym się tematyką mody w Polsce.

Wystawa jest częścią międzynarodowej wystawy Mados Dizaino Pasakojimai, w której uczestniczą artyści z Litwy, Polski, Szwecji i Słowenii. Wystawa ma miejsce w prestiżowej, głównej galerii Titanikas Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Została zorganizowana z okazji obchodów 30. rocznicy powstania Katedry Designu Mody ASP w Wilnie.

Na wystawie zaprezentowano prace wykładowców związanych z Instytutem Ubioru łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych: mgr Mai Bączyńskiej, mgr Mateusza Bidzińskiego, dr hab. Małgorzaty Czudak, dr hab. Anny Kuźmitowicz, dr hab. Sylwii Romeckiej-Dymek, prof. Doroty Sak, dr Doroty Salskiej, dr hab. Magdaleny Samborskiej, dr Michała Szulca, mgr Kamila Wesołowskiego, mgr Marii Wiatrowskiej, dr hab. Katarzyny Wróblewskiej oraz Dziekan Wydziału Sztuk Projektowych – dr hab. Olgi Podfilipskiej-Krysińskiej.

W części ekspozycji poświęconej studentom swoje realizacje prezentują: Anna Aksamitowska-Goncerz, Katarzyna Czapla, Aleksandra Kochańska, Katarzyna Komornicka, Filip Kozak, Elliott Kubiak, Wiktoria Łaskawiec, Maja Pilarek i Dominik Żyża.

Autorzy prezentują różnorodne spojrzenie na projektowanie ubioru, którego punktem zbiegu jest Akademia. Ta wspólna płaszczyzna dotyka zarówno własnego wykształce- nia, jak i doświadczeń dydaktycznych, ale przede wszystkim związana jest z dziedzic- twem projektowym twórców łódzkiej awangardy i ich korzeni, sięgających Strzemińskiego, Kobro czy samego Malevicha.

„Extract” pokazuje siłę różnorodności wypowiedzi twórców – od projektowania utylitarnego, do artystycznie nieskrępowanego, będącego sposobem na wyrażenie swoich myśli, emocji i przeżyć, czy wreszcie zajęciem stanowiska w toczącym się społecznym dialogu.

Partnerem głównym wystawy „Extract” jest Instytut Polski w Wilnie – Lenkijos Institutas Vilniuje