fot. materiały prasowe

Odkrywając źródła przemian: Rewolucja w świecie mody cyrkularnej?

Czy moda z recyklingu może być… modna? Czy cyrkularność ubrań to nowy trend? Wraz z Fundacją Play Sustain i rozmowie z jej przedstawicielką – Anną Król przybliżamy Wam jak możemy zadbać nie tylko o przyszłość planety, ale także o zawartość swoich półek w szafie.


Jak dzisiaj definiujemy modę cyrkularną i jakie są główne cele tego podejścia?

Współcześnie moda cyrkularna stanowi rewolucję w podejściu do świata mody. To koncepcja, która skupia się na minimalizowaniu marnotrawstwa poprzez ponowne wykorzystanie, odzyskiwanie i przekształcanie materiałów oraz produktów. Głównym celem tego podejścia jest redukcja negatywnego wpływu, jaki branża odzieżowa wywiera na nasze środowisko naturalne, stworzenie bardziej zrównoważonego i etycznego systemu produkcji i konsumpcji, który nie tylko dba o planetę, ale również o dobro nas wszystkich.

W ramach naszej Fundacji Play Sustain, koncentrujemy się na promowaniu tych idei związanych z modą cyrkularną i zrównoważoną. Kreujemy ekologię życia, w której nasze ubrania wspierają naszą planetę. Promujemy trendy na zrównoważone życie i życie ze zrównoważoną modą. Pobudzamy kreatywność w nas samych i w przemyśle odzieżowym, aby zatrzymać nadprodukcję tekstyliów

Jakie wyzwania napotykają marki odzieżowe przy implementacji zrównoważonych praktyk w swojej produkcji? Jak Fundacja Play Sustain może im pomóc?

Wprowadzanie zrównoważonych praktyk do produkcji odzieży to nie lada wyzwanie dla marek odzieżowych. Ograniczone dostawy materiałów, wysokie koszty produkcji oraz potrzeba edukacji konsumentów to tylko niektóre z przeszkód, z którymi się borykają. Na szczęście Fundacja Play Sustain może stanowić dla nich cenne wsparcie, zwłaszcza na polu edukacji. Fundacja dzięki swoim działaniom online, warsztatom praktycznym a także konkursowi Designers Play Sustain przekazuje wiedzę na temat mody cyrkularnej i zachęca do praktycznego działania, inspirując ludzi do podejmowania bardziej zrównoważonych decyzji konsumenckich. Głównym filarem działalności Fundacji Play Sustain jest budowanie partnerstw w obszarze mody cyrkularnej i upcyklingu. Dzięki swojej rozległej sieci kontaktów, fundacja posiada dostęp do kluczowych graczy i ekspertów branżowych, którzy mogą pomóc we wdrażaniu bardziej zrównoważonych praktyk. 

Konkurs Designers Play Sustain również został stworzony w celu wsparcia młodych projektantek i projektantów czyli nowych marek na rynku, promujących zrównoważone praktyki. Dlatego zorganizowaliśmy szereg wydarzeń towarzyszących konkursowi, które miały na celu ułatwienie startu uczestnikom na ścieżce rozwoju zawodowego. Webinary „Design Your Business – Sztuka przedsiębiorczości w modzie” dostarczyły praktycznej wiedzy dotyczącej budowania własnej marki poprzez model biznesowy, model finansowy, ochronę własności intelektualnej oraz sztukę sprzedaży i negocjacji. Dodatkowo zorganizowaliśmy stacjonarne warsztaty z zakresu „CSR dla wybranych marek odzieżowych”. Te wartościowe informacje zostały przekazane finalistkom i finalistom przez naszych partnerów, którzy składają się na szeroką sieć kontaktów branżowych, instytucjonalnych i naukowych. Naszym celem jest umożliwienie uczestnikom nawiązania kontaktów w branży oraz biznesie, a także promowanie ich własnych zrównoważonych projektów poprzez współpracę z mediami.

W jaki sposób moda cyrkularna może wspierać ochronę środowiska naturalnego i redukcję emisji gazów cieplarnianych?

Moda cyrkularna jest kluczowym narzędziem w walce o ochronę naszego środowiska naturalnego oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jej założeniem są  zrównoważone praktyki produkcyjne, które minimalizują negatywny wpływ przemysłu odzieżowego na planetę.

Przede wszystkim, moda cyrkularna stawia na redukcję odpadów poprzez projektowanie ubrań, które są trwałe, możliwe do naprawy i mogą być wykorzystywane przez długie lata. Dzięki temu zmniejsza się potrzeba ciągłego wytwarzania nowych ubrań, co przekłada się na mniejsze zużycie zasobów naturalnych oraz mniejszą emisję gazów cieplarnianych związanych z procesami produkcji.

Dodatkowo, moda cyrkularna promuje wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu lub odzysku, co daje drugie życie zużytej odzieży i tkaninom. Wykorzystując techniki upcyklingu zmniejsza się zapotrzebowanie na nowe surowce oraz ogranicza negatywny wpływ wydobycia surowców na środowisko naturalne.

Wreszcie, moda cyrkularna skupia się na zmianie nawyków konsumenckich poprzez promowanie naprawy, wymiany oraz wypożyczania ubrań. Dzięki temu zmniejsza się ilość ubrań trafiających na wysypiska śmieci, a także ogranicza się emisję gazów cieplarnianych związanych z transportem i produkcją nowych produktów.

Według danych ONZ przemysł modowy odpowiada za 10 % globalnej emisji dwutlenku węgla a według Światowego Instytutu Zasobów  jest drugim co do wielkości konsumentem wody na świecie. Te dane dają do myślenia prawda?

Jakie innowacyjne technologie lub procesy produkcyjne mogą być wykorzystane w ramach cyrkularnej mody?

Myślę, że kluczowe elementy tych procesów obejmują projektowanie zrównoważone, recykling i odzysk surowców, wymianę i wypożyczanie ubrań, naprawę i modyfikację, śledzenie śladu ekologicznego.

Pierwszym krokiem jest projektowanie zrównoważone, które uwzględnia wybór trwałych materiałów i technologii, umożliwiających produkcję ubrań łatwych do naprawy i ponownego wykorzystania. Następnie, procesy recyklingu i odzysku surowców pozwalają na wykorzystanie zużytych ubrań i tekstyliów do produkcji nowych materiałów, zmniejszając w ten sposób negatywny wpływ na środowisko. Świetnym przykładem jest tutaj jedna ze spółek naszego partnera strategicznego konkursu Designers Play Sustain –  VIVE Group czyli VIVE Innovation. W VIVE została stworzona technologia produkcji kompozytu tekstylnego VIVE Texcellence, która jest chroniona światowymi patentami. Jest on produkowany z odpadów tekstylnych. Budowane są z niego m.in. ławki, podesty, pomosty, stoły – lub scenografia finałowej gali naszego konkursu. W ten sposób prawie w 100 % zamykają obieg.

Dodatkowo, platformy do wymiany i wypożyczania ubrań umożliwiają wydłużenie cyklu życia produktów poprzez ich ponowne wykorzystanie, podczas gdy naprawa i modyfikacja pozwalają na przedłużenie ich użytkowania.

Śledzenie śladu ekologicznego produktów oraz edukacja konsumentów są również istotnymi elementami procesów produkcyjnych w modzie cyrkularnej. 

W ten sposób, poprzez stosowanie tych procesów produkcyjnych, moda cyrkularna dąży do stworzenia bardziej zrównoważonej i etycznej branży modowej, która minimalizuje negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Jakie są najlepsze praktyki w zakresie projektowania ubrań, które wspierają zasadę „reduce, reuse, recycle”?

Najlepsze praktyki w zakresie projektowania ubrań, które wspierają zasadę „reduce, reuse, recycle”, obejmują projektowanie wielokrotnego użytku, wykorzystywanie ekologicznych materiałów, minimalizowanie odpadów podczas produkcji oraz tworzenie modularnych i łatwych do naprawy produktów.

Przykładem doskonałej praktyki jest upcykling, czyli twórcze przetwarzanie istniejących ubrań lub materiałów na nowe , unikalne projekty. W naszym konkursie Designers Play Sustain, który w całości poświęcony jest modzie z drugiego obiegu i upcyklingowi, zachęcamy, aby promować te idee i mobilizować społeczność do wdrażania tych praktyk w codziennym życiu. Dzięki temu możemy zmniejszyć nadmierną produkcję tekstyliów, która stanowi zagrożenie dla naszej planety.

Jakie są korzyści społeczne wynikające z promowania zrównoważonej mody w społeczeństwie?

Promowanie zrównoważonej mody niesie ze sobą liczne korzyści społeczne. Firmy praktykujące tę formę mody często stawiają na uczciwe warunki pracy i bezpieczeństwo swoich pracowników, co przyczynia się do poprawy jakości życia. Wzrasta także świadomość społeczna na temat wpływu przemysłu odzieżowego na środowisko i społeczeństwo, co może prowadzić do bardziej świadomych decyzji konsumenckich. Ponadto, poprzez wsparcie lokalnych społeczności i osób kreatywnych, zrównoważona moda przyczynia się do wzrostu lokalnej gospodarki i różnorodności kulturowej. Wreszcie, działania edukacyjne związane z zrównoważoną modą, które są również głównym celem Fundacji Play Sustain budują silniejsze społeczności oparte na wartościach zrównoważonego rozwoju.

W jaki sposób konsumenci mogą wspierać modę cyrkularną poprzez swoje zakupy i decyzje konsumenckie?

Konsumenci mogą wspierać modę cyrkularną poprzez swoje codzienne proekologiczne wybory, nadając ubraniom drugie życie. Warto korzystać z second handów, gdzie często znajdziemy ubrania wysokiej jakości, pochodzące nawet od renomowanych marek. To oznacza, że ubrania nie są marnowane, lecz ponownie wykorzystywane przez konsumentów. Jest to szczególnie istotne w dobie globalizacji rynków oraz fast fashion, gdzie produkuje się niezliczone ilości na masową skalę, często kosztem jakości i środowiska. Biznes fast fashion skupia się na produkcji, a nie na trosce o planetę. Dlatego niezmiernie ważna jest świadomość konsumencka stosowana w praktyce a konsumenci mogą wspierać modę cyrkularną na kilka sposobów.

Po pierwsze, mogą wybierać produkty zrównoważone, preferując marki stosujące takie praktyki produkcji.

Po drugie, mogą inwestować w ubrania wysokiej jakości, trwałe i mogące służyć przez długi czas.

I po trzecie, warto korzystać z usług wymiany, wypożyczalnia ubrań a także dokonywać napraw i oraz stosować techniki upcyklingu do modyfikacji ubrań.  

Jakie wyzwania mogą wynikać z przekształcenia przemysłu odzieżowego na bardziej zrównoważony model?

Wyzwania wynikające z przekształcenia przemysłu odzieżowego na bardziej zrównoważony model obejmują zmianę mentalności producentów i konsumentów, dostosowanie istniejących infrastruktur
i procesów produkcyjnych oraz zapewnienie stabilności finansowej podczas transformacji.

Wprowadzenie zrównoważonych praktyk może wymagać dodatkowych nakładów finansowych, zwłaszcza na początku procesu transformacji. Inwestycje w materiały ekologiczne i nowe technologie mogą wpłynąć na podniesie cen dla konsumentów, którzy nie są jeszcze gotowi płacić wyższych cen za produkty zgodne z zasadami zrównoważonej mody.  

A przemysł? Przemysł odzieżowy jest bardzo konkurencyjny a zrównoważone praktyki mogą być wyzwaniem dla przedsiębiorstw które chcą utrzymać konkurencyjność cenową i estetyczną produktów. Natomiast ograniczony dostęp do niektórych zrównoważonych materiałów, może ograniczyć wybór dla producentów odzieży.

Przekształcenie przemysłu odzieżowego wymaga więc zaangażowania ze strony wszystkich interesariuszy, ale może przynieść znaczące korzyści dla środowiska i społeczeństwa.

Dlatego istotne jest edukowanie konsumentów na temat korzyści związanych z zrównoważoną modą, zachęcanie ich do podejmowania bardziej zrównoważonych decyzji zakupowych. Z kolei edukacja może być wyzwaniem ze względu na czas i wysiłek jaki trzeba włożyć w zmianę nawyków i preferencji.

Mimo tych wyzwań, przekształcenie przemysłu odzieżowego na bardziej zrównoważony model jest niezbędne dla ochrony środowiska i zapewnienia przyszłej trwałości branży. 

Czy moda cyrkularna może być dostępna dla wszystkich? Czy może być ona bardziej ekskluzywna?

Moda cyrkularna, opierająca się na idei ponownego wykorzystania i przetwarzania ubrań, zasadniczo jest dostępna dla wszystkich. Ponieważ opiera się na konceptach takich jak second hand, naprawa, wymiana ubrań, oferując szeroki dostęp do modowych produktów dla różnych grup społecznych. Jest to szczególnie ważne w kontekście demokratyzacji mody i zapewnienia, że zrównoważone opcje są dostępne dla wszystkich.

Niemniej jednak, upcykling jest formą bardziej ekskluzywną o indywidualnym charakterze. Projektanci coraz częściej wykorzystują wyprodukowane już tekstylia, aby ponownie je przekształcić w swego rodzaju dzieła sztuki / indywidualne kolekcje, które stają się zarazem bardziej wyjątkowe.”

Na czym Wam zależy, żeby przekazać poprzez konkurs Designers Play Sustain?

Konkurs Designers Play Sustain to inicjatywa, która stawia sobie za cel wspieranie osób tworzących modę przyszłości. Poprzez skupienie się na zasadach upcyklingu i cyrkularności, daje szansę kreatywnym jednostkom w Polsce, aby pokazały, jak świadomość ekologiczna i innowacyjne podejście do projektowania mogą pozytywnie wpłynąć na przemysł modowy. Idea konkursu polega na promowaniu utalentowanych projektantów, którzy angażują się w tworzenie zrównoważonej mody, wykorzystując swoją kreatywność dla dobra planety.

Dodatkowym celem inicjatywy jest podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych osób z obszaru przemysłów kreatywnych, aby ich działania przynosiły trwałe efekty, prowadząc do pożądanych zmian proekologicznych. Ważnym aspektem jest także promocja cyrkularnej mody jako nowoczesnego i odpowiedzialnego rozwiązania społecznego i ekonomicznego. Poprzez to przedsięwzięcie pragniemy przekazać branży modowej, że przyszłość mody wymaga uwzględnienia zrównoważonych wartości, korzystnych zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności.

Niezwykle istotne jest także kształtowanie postaw konsumenckich, zachęcając do preferowania zindywidualizowanej mody w przeciwieństwie do masowej konsumpcji. Pragniemy promować świadome i zgodne z dobrem społecznym i indywidualnym wybory zakupowe oraz zachęcać do ponownego wykorzystania posiadanych ubrań.

Konkurs powstał po to by budować trwałe postawy oparte na zasadach upcyklingu i cyrkularnej mody.