redaktor naczelny
zastępca redaktora naczelnego
video director
photo director
redaktor działu moda