Propozycje współprac & zaproszenia, prosimy wysyłać na adres krzysztof@oczy-mag.pl.

redaktor naczelny, dyrektor kreatywny
zastępca redaktora naczelnego, redaktorka prowadząca dział KULTURA
szef produkcji video
szefowa produkcji foto