redaktor naczelny
zastępca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący
szef produkcji video
szefowa produkcji foto
redaktor działu moda
stylista współpracujący