Bazyli Piss: „Czerwień”

redaktor naczelny, dyrektor kreatywny