fot. materiały prasowe

Katastrofizm XXI wieku: Feniks z popiołów w wystawie Zachęty

Nadchodząca wystawa w warszawskiej Zachęcie zrzesza różnorodnych artystów dla których temat zagrożenia wiszącego nad głowami współczesnego społeczeństwa stanowi niewyczerpywalne źródło inspiracji.

Główny temat wystawy nawiązuje do mitycznego Feniksa, który zdaje się być metaforą naszych czasów. Żyjemy w czasach, w których nawarstwienie się katastrof prowadzi świat do nieuniknionego upadku. Artyści świadomi zagrożenia komentują sytuację obecnego świata, ale również wizjonersko prezentują swoje wizje odrodzenia oraz proponują zmiany w postkatastrofalnym sposobie myślenia, gdzie idea reinterpretuje dotychczasowy porządek.

Prezentowana grupa artystów korzysta z wielu współczesnych rozwiązań jak robotyka, sztuczna inteligencja, projektowanie 3D oraz z tradycyjnych rozwiązań jak ceramika, malarstwo i rzeźba. Problem dotykający płaszyzny społecznej, ekonomicznej oraz przede wszystkim ekologicznej stanowi pierwszą część pod tytułem Płomień. Druga część ”Narodziny” określa wizjonerskie przepowiednie przyszłości, które tworzą nową rzeczywistość w duchu kolektywizmu i utopii w solar punkowej odsłonie.


15 marca zostaną zaprezentowane prace między innymi Hanny Antonsson, Sary Bezovšek, Justyny Górowskiej, Eweliny Jarosz, Marcina Janusza, Karoliny Jarzębak, Idy Karkoszki, Agaty Lankamer, Aleksandry Liput, Julii Lohmann, Antoniny Nowackiej, szkody (Kasia Piątkowska), Aleksandry Wieliczko, Klary Woźniak, X-Philes (Rafał Domagała, Maja Gomulska, Bartosz Jakubowski, Gabriela Sułkowska), Xtreme Girl (Lena Peplińska, Laura Radzewicz) oraz Ady Zielińskiej.

Pośród najciekawszych prac będziemy mogli obejrzeć intarsje Karoliny Jarzębiak, seria zdjęciowa Postturystyka Ady Zielińskiej czy  instalację wodorostową Corpus Maris II Julii Lohman. Ponadto wystawie będą towarzyszyć performanse, koncerty, warsztaty oraz spotkania.