Spring is coming

Dziecięca radość w prostej, czystej formie, czyli uczucie jakim napawa nas nadejście wiosny. 
Stąd tytuł – nawiązujący żartobliwie do serii „Gra o tron” – Spring is coming.

Fotograf: Aga Najdowska
Modelka: Pamela Marimbe
MUA: Weronika Hałas
Fashion designer: Dominika Rozkut